12 oktober 2017, 09:42

Het gebruik van het geweer op zon- en feestdagen

Recent zijn er bij de FBE een aantal vragen binnengekomen over het gebruik van het geweer op zon- en feestdagen.
Hieronder treft u kort de (on)mogelijkheden hiertoe aan:

Jagen
In artikel 3.6 van het Besluit Natuurbescherming staat dat het verboden is te jagen op zon- en feestdagen. Dit verbod ziet echter slechts toe op jacht (op de 5 wildsoorten) en niet op beheer en schadebestrijding.

Samengevat: gebruik geweer op zon- en feestdagen niet toegestaan

Landelijke vrijstelling
In artikel 3.4 van de Regeling natuurbescherming staat dat bij de uitvoering van de landelijke vrijstelling op zondag enkel de middelen fret, buidel, kastval en vangkooi ingezet mogen worden. Ergo beheren en bestrijden op basis van de landelijke vrijstelling op zondag is wél toegestaan maar dus niet met het geweer en jachtvogel.

Samengevat: gebruik geweer op zon– en feestdagen niet toegestaan

Provinciale ontheffingen, vrijstellingen en/of opdrachten
In provinciale ontheffingen, vrijstellingen en/of opdrachten staan in de regel voorwaarden opgenomen ten aanzien van de uitvoering. Op grond van de huidige wettelijke kaders is het niet verboden om bij de uitvoering van provinciale ontheffingen, vrijstellingen en/of opdrachten het geweer op zondag te gebruiken. Provincies kunnen een dergelijke beperking echter wel expliciet als voorwaarde opnemen. Hebben zij dit niet gedaan dan mag het geweer op zondag ook ingezet worden.

Samengevat: gebruik geweer op zon- en feestdagen toegestaan voor zover dit niet expliciet is uitgezonderd

N.b. feestdagen welke gelijk worden getrokken met zondagen zijn: Nieuwjaarsdag, tweede paasdag, tweede pinksterdag, beide kerstdagen en Hemelvaartsdag.