8 september 2016, 09:55

Gewijzigde beleidsregels Faunafonds

In juli 2016 zijn er drie wijzigingen in de “Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade” van het Faunafonds in werking getreden. De wijzigingen hebben betrekking op schade veroorzaakt door wolven, schade op gepachte percelen en schade aan graszoden.

Meer hierover kunt u lezen op de website van Bij12/Faunafonds