8 september 2016, 10:03

Tweede Faunaschade preventiekit

Vogels en zoogdieren kunnen veel schade aanrichten waar grondgebruikers in de agrarische sector (financieel) last van hebben. Dat is zeer ongewenst, maar valt gelukkig ook goed te bestrijden. Om deze reden heeft BIJ12/Faunafonds de Faunaschade Preventiekit (FPK) ontwikkeld met praktische, preventieve maatregelen om gewasschade door beschermde inheemse diersoorten zoveel mogelijk te beperken.

De kit beschrijft in een aantal modules wat een grondgebruiker kan doen. Begin dit jaar introduceerde Bij12/Faunafondsj het eerste deel voor vijf soortgroepen. Nu is het tweede deel van de FPK klaar met maatregelen tegen faunaschade door zes diersoorten: duiven, roofvogels, eenden, zwanen, haasachtigen en hertachtigen. Ook wordt er voor een groot aantal gewassen aangegeven wanneer de schadegevoelige periode kan optreden.

Lees meer hierover op de website van Bij12/Faunafonds