26 januari 2017, 14:14

Opheffing jachtverbod i.v.m. vogelgriep

 

Hierbij deel ik u mee dat Staatssecretaris van Dam van het Ministerie van Economische Zaken  per 09/12/2016 het verbod op de uitoefening van jacht, beheer en schadebestrijding heeft opgeheven behalve in het bescherming- en toezichtgebied: Biddinghuizen.

Op advies van de deskundigengroep dierziekten heeft de Staatssecretaris geoordeeld dat de bijdrage van het  jachtverbod (verbod op jacht, beheer en schadebestrijding) aan de vermindering van het risico op besmetting op van pluimveebedrijven gering is.

Dit betekent dat met ingang van 9 december 2016 jacht, beheer- en schadebestrijding in Utrecht wederom mogelijk is en dat de in FRS opgeschorte ontheffingen wederom zijn geactiveerd.

Zie voor meer informatie de website van Rijksoverheid.