24 oktober 2017, 14:56

Gebruik van mechanische of elektronische lokvogels op basis van de landelijke vrijstelling

Beeldrechten: http://www.sportingshooter.co.uk/features/six-of-the-best-pigeon-decoys-1-3610451

Op 4 oktober jl. heeft de minister de landelijke vrijstelling aangepast. Met ingang van deze datum is het wederom toegestaan om (niet levende) lokvogels, akoestische middelen (niet zijnde elektronisch) en lokvoer toe te passen bij de schadebestrijding op basis van de landelijke vrijstelling voor de vogelsoorten: Canadese gans, houtduif, kauw en zwarte kraai. Toepassing van deze 3 methoden was reeds toegestaan ter uitvoering van de jacht op wildsoorten alsmede de diersoorten: vos en konijn die eveneens op de landelijke vrijstelling staan vermeld.

Daar waar de landelijke vrijstelling het gebruik van elektrische akoestische middelen expliciet heeft uitgezonderd bestond er onduidelijkheid over het gebruik van mechanische of elektronisch aangedreven lokvogels zoals deze op de markt verkrijgbaar zijn en worden aangeduid als: ‘duiven/kraaien carrousel’, ‘pigeon magnet’ of ‘pigeon flappers’.

Na uitgebreid contact met het Ministerie van Economische Zaken is gebleken dat deze middelen inderdaad kunnen worden toegepast op basis van de landelijke vrijstelling. De Benelux-overeenkomst op het gebied van de jacht en de vogelbescherming verbiedt weliswaar het gebruik van mechanische of elektronische lokinstrumenten, maar dat verbod geldt enkel voor de jacht en dus niet voor schadebestrijding. Ook heeft het Ministerie geconstateerd dat een wettelijk verbod op basis van de Vogelrichtlijn niet van toepassing is aangezien mechanische of elektronische lokinstrumenten niet door de Vogelrichtlijn worden aangemerkt als niet-selectieve middelen.

Mechanisch of elektronisch aangedreven lokvogels kunnen derhalve worden toegepast in het kader van de schadebestrijding op basis van de landelijke vrijstelling. Het gebruik van dit middel voor de bejaging van houtduiven is niet toegestaan in de periode waarop de jacht op deze soort is geopend (15 oktober – 31 januari).