12 december 2017, 14:42

Vogelgriep in Biddinghuizen

Op 8 december 2017 is er vogelgriep vastgesteld op een eendenhouderij in Biddinghuizen. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft als gevolg hiervan diverse maatregelen afgekondigd die de verspreiding van het virus tegen moeten gaan. Het ministerie heeft tevens speciale maatregelen getroffen die van invloed zijn op de jacht. Vooralsnog hebben deze maatregelen géén effect op het uitoefenen van de jacht dan wel beheer en schadebestrijding in de provincie Utrecht.

Het volledige bericht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, inclusief nuttige links, vindt u hier.