18 januari 2018, 12:01

Nieuwe WBE-grenzen

Met ingang van 1 januari 2018 zijn de nieuwe WBE-grenzen van kracht. Op bijgaande kaart, gebaseerd op de meest recente gegevens van de KJV (17-01-2018) zijn deze weergegeven.

De contactgegevens van de WBE’s vindt u op deze pagina.