8 maart 2018, 16:18

Gebruik van MP3-spelers niet toegestaan bij beheer overzomerende grauwe ganzen

Naar aanleiding van het in FRS beschikbaar stellen van de nieuwe ontheffing populatiereductie grauwe gans, periode: 1 maart tot 1 november, met als nummer Z-WNB-BS8-2018-0284, kenmerk: 81C9E755 hebben diverse jacht(akte)houders de FBE benaderd met specifieke vragen over het al dan niet mogen gebruiken van MP3-spelers en andere elektronische geluidsdragers bij het beheer van grauwe ganzen.

Inmiddels heeft de provincie de FBE in kennis gesteld dat dergelijke elektronische geluidsdragers NIET zijn toegestaan op basis van deze ontheffing. Reguliere lokfluiten zijn op basis van deze ontheffing wél toegestaan evenals het gebruik van elektronisch en/of mechanisch aangedreven lokvogels. Het werken met levende lokkers c.q. een levende lokstal is en blijft verboden.