16 juli 2018, 08:59

DWHC info-brief juli 2018

Hierbij de tweede Info-brief van 2018 met een selectie van berichten die onlangs op de website van dwhc zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk kunnen zijn of bijzonder zijn.

Indicatie dat het teken-encefalitisvirus op meerdere plaatsen in Nederland voorkomt
In 2017 hebben het DWHC en het RIVM in reeënbloed gekeken naar antistoffen tegen het teken-encefalitisvirus (TBE/FSME ). Het doel van dit onderzoek was het verkrijgen van meer inzicht in de huidige verspreiding van dit virus in Nederland. De nieuwe resultaten zijn een indicatie dat het virus nu op meerdere locaties in Nederland voorkomt. Of het virus ook daadwerkelijk aanwezig is, kan alleen met zekerheid worden geconcludeerd als het virus zelf wordt aangetoond in bijvoorbeeld teken. In feite verandert er door de nieuwe inzichten voor de veldwerker nog niets. Wel onderstrepen de resultaten het belang van preventieve maatregelen om tekenbeten te voorkomen en van het doen van een teken-controle na een dag in het groen. Lees hier het gehele bericht.

Minnesota: kalf van witstaarthert met twee hoofdjes geboren
In zuidoost Minnesota heeft een witstaarthert (Odocoileus virginianus) een Siamese tweeling geworpen. Het is zeer bijzonder dat een Siamese hertentweeling voldragen en geworpen wordt. Klik hier voor het gehele bericht.

Ekster met ‘Het Geel’
Niet alleen groenlingen en duiven gaan dood aan de ziekte ‘Het Geel’, maar ook de predatoren die besmette vogels eten. Dat is op zich geen nieuws, maar omdat weinig wordt geschreven over deze ziekte bij predatoren, is dit bij een groot aantal mensen onbekend. Vogels zoals bijvoorbeeld ekster, sperwers en haviken kunnen dood gaan aan ontstekingen in de krop, veroorzaakt door de Trichomonas parasiet. Klik hier voor het gehele bericht.

Wees alert op Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen
Afrikaanse varkenspest (AVP) is een besmettelijke virusziekte die voorkomt bij varkens en wilde zwijnen. De ziekte bereikte in 2014 Polen en vervolgens ook de Baltische Staten. Recent is AVP ook vastgesteld in Tsjechië en Roemenië (2017) en Hongarije (2018). De vrees is, ook in Nederland, dat Afrikaanse varkenspest zich verder zal verspreiden in de Europese Unie, wat grote gevolgen kan hebben voor de Europese populaties wilde zwijnen en de varkenssector. Strikte hygiënemaatregelen zijn enorm belangrijk zijn om verspreiding van het virus door mensen te voorkomen. De ‘mensen uit het veld’ moeten alert zijn op dode zwijnen die kenmerken vertonen van AVP. Klik hier voor het gehele bericht.