14 augustus 2018, 13:15

Provincie Utrecht gaat statiegeldregel hanteren bij faunaschade

Het behandelbedrag dat in rekening wordt gebracht bij een melding van faunaschade wordt in de provincie Utrecht omgezet in een statiegeldregeling. Dit betekent dat het bedrag van 300 euro wordt teruggestort bij een terechte melding van schade. Tijdens de algemene beschouwingen op maandag 16 juli stemde een meerderheid in de Provinciale Staten in met een motie van de SGP. Het bedrag van 250 euro aan eigen risico bij wildschade blijft wel gelden.

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben vorige week ook voorgesteld een statiegeldregel toe te passen bij de behandeling van faunaschade. Die regeling wordt naar verwachting in 2019 van kracht. Vorig jaar heeft LTO Noord bij de provincies Utrecht, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland aangedrongen op een statiegeldregeling voor het behandelbedrag voor de aanvraag van een schadevergoeding.

Meer informatie: