30 augustus 2018, 10:32

Jaarverslag 2017 FBE Utrecht

Tijdens de bestuursvergadering van 29 augustus 2018 is het jaarverslag 2017 van Faunabeheereenheid Utrecht goedgekeurd. Dit verslag biedt naast een beeld van de werkzaamheden ook een feitelijke weergave van het gerealiseerde beheer in de provincie Utrecht.

Belangrijk winstpunt
Het jaar 2017 was het jaar waarin de Wet natuurbescherming en de nieuwe provinciale verordeningen in werking traden. Dat leidde ertoe dat de uitvoering van het faunabeheer in Utrecht en de begrenzing van Wildbeheereenheden is aangepast. Dit mag gezien worden als een belangrijk winstpunt voor het efficiënter uitvoeren van het geheel aan werkzaamheden.

Samenwerking
We bedanken ook de enthousiaste en deskundige vrijwilligers die samen met ons tijd en energie hebben besteed om een krachtige impuls te geven aan de kwaliteit van beheer een onderhoud van ons landelijk gebied. Ook willen we een oproep doen aan alle organisaties om constructief mee te werken aan het verwezenlijken van onze gezamenlijke doelstelling: het op zorgvuldige wijze beheren van de fauna te einde schade en overlast te voorkomen dan wel te beperken.

Lees hier het volledige jaarverslag 2017 Faunabeheereenheid Utrecht