8 oktober 2018, 16:04

Minder incidenten door dieren op het spoor

Spoorbeheerder ProRail heeft de afgelopen jaren veel maatregelen genomen om vertragingen door dieren tegen te gaan. En met effect. De eerste 9 maanden van 2018 waren er 1335 (bijna) aanrijdingen en incidenten. In 596 gevallen zorgden dit voor vertraging en 3009 treinen liepen vertraging op, moesten omgeleid worden of een rit werd geannuleerd. Dit is 10% minder dan vorig jaar.

Wanneer dieren op of dicht langs het spoor terecht komen kan dit zorgen voor vertragingen. Het kan daarbij gaan om vee van een boer dat door een open hek op het spoor terecht komt. Wild en vogels en huisdieren spelen het spoor ook vaak parten. Daarnaast kan het zijn dat er schade ontstaat doordat dieren aan kabels knagen.

Nieuwe insteek
ProRail test en gebruikt sinds kort methodes om dieren te weren die bij dieren aansluiten. Het bedrijf plaatst niet alleen hekwerken en sloten en andere natuurlijk afrasteringen, maar probeert dieren ook in hun gedrag te manipuleren. Ook is ProRail met big data in staat gerichter maatregelen te nemen om vertraging door dieren te voorkomen. De uitkomst is tweeledig: dieren kunnen zich in de spooromgeving begeven en zij kunnen zich vrij bewegen, maar dieren vertrekken snel als gevolg van afschrikking en als er een trein nadert is de baan vrij. ProRail test bijvoorbeeld met geurbarrières, licht- of andere flexibele afschriksignalen, die het in- en uit kan schakelen. Daarmee wordt een win-win-situatie bereikt: dieren hebben een ongedeeld leefgebied en treinen kunnen gewoon rijden.

Hek dicht
Hekken en afrastering blijven nuttig. Weilanden moeten bijvoorbeeld goed gesloten zijn en dieren in het hok blijven. Sinds kort is het beleid dat na meldingen van vee op het spoor ProRail ter plekke komt controleren. Bij gebreken spreekt ProRail de bezitter daar op aan. En dat blijkt erg effectief, want de cijfers van verstoringen waarbij dieren betrokken zijn, zijn dalende. Met nieuwe veetunnels in plaats van onbeveiligde overwegen wil ProRail boeren de mogelijkheid geven veilig over te steken met hun vee.

Bron: ProRail, 04/10/18