11 oktober 2018, 08:44

Rapport Evaluatie Ganzenbeheerplan Gemeente Rijswijk 2018

Op 7 december 2017 is het ganzenbeheerplan van gemeente Rijswijk vastgesteld door het college. Eén van de voorwaarden voor vaststelling was een jaarlijkse evaluatie van het ganzenbeheerplan om het effect en het resultaat van het beheerplan inzichtelijk te krijgen. In het broedseizoen 2018 is het beheerplan voor het eerst in de praktijk gebracht en is een evaluatierapport geschreven.

Korte samenvatting evaluatierapport:

 • Gemeente Rijswijk ondervindt problemen (o.a. aanrijdingen, vervuiling door uitwerpselen, achteruitgang waterkwaliteit, hoge schoonmaakkosten zwemstand, etc.) als gevolg van grote aantallen overzomerende ganzen in haar gemeente;
 • Gemeente zet in op diervriendelijk ganzenbeheer door enerzijds intensieve legselbehandeling alsmede verjaging o.m. door de aanwezigheid van een valkenier; tevens worden kansen benut die zich voordoen om terreinen minder gansvriendelijk in te richten (aanpassing terreininrichting) en gewijzigd maaibeleid;
 • Ingezette beheer lijkt zijn vruchten af te werpen door:
  • Brede politieke en maatschappelijke steun
  • Het als gemeente plaatsen van het ganzenbeheer op de zgn. “goede doelenregeling” waardoor Rijswijkse ambtenaren zich jaarlijks voor het aantal uur van hun wekelijkse dienstverband mogen inzetten voor een goed doel
  • Voldoende enthousiaste vrijwilligers en een goede samenwerking met relevante organisaties
  • Professionele begeleiding en ondersteuning

Het rapport kunt u hier downloaden.

De Faunabeheereenheid Utrecht gaat wederom in gesprek met de Utrechtse gemeentes om te kijken tot een actieve participatie aan het Utrechtse ganzenbeheer.