24 december 2018, 12:56

DWHC info-brief december 2018

Hierbij de laatste Info-brief van 2018 met een selectie van berichten die de laatste maanden op onze website zijn verschenen en die voor de mensen in het veld belangrijk kunnen zijn of bijzonder zijn.

Hazenpest
In november berichtte DWHC dat hazenpest was vastgesteld in Overijssel en in Limburg. Ook uit andere delen van Nederland kwamen meldingen van hazensterfte. Hierbij werd vaak de vraag gesteld of ook in dat gebied hazenpest de oorzaak van de sterfte is. Maar in de meeste gevallen blijkt er sprake te zijn van een andere oorzaak. In Duitsland, Beieren, zijn negen jagers ziek geworden door hazenpest en in het ziekenhuis beland. Na behandeling konden ze het ziekenhuis een paar dagen later weer verlaten. Klik hier voor het gehele bericht

Afrikaanse varkenspest in België
Sinds de uitbraak half september van Afrikaanse varkenspest in Wallonië, België, is deze ziekte intussen vastgesteld bij 231 wilde zwijnen in dat gebied. Intussen is de meteen afgebakende besmette zone ingedeeld in verschillende zones. In het kerngebied is het verboden te jagen en grofwild bij te voeren. Ook is daar een verbod om het bos in te gaan. Klik hier voor het gehele bericht.

Voor het 3e jaar merelsterfte door usutuvirus
Voor het 3e opeenvolgende jaar, worden merels (Turdus merula) in Nederland getroffen door het usutuvirus. Sinds eind juli 2018 is er een toename van het aantal meldingen van zieke en/of dode merels bij DWHC en Sovon. De ziekte heeft zich verder naar het westen en noorden uitgebreid. Klik hier voor het gehele bericht.

Westnijlvirus bij havik in Duitsland
In Duitsland werd eind augustus bekend dat voor het eerst het westnijlvirus is vastgesteld bij vogels. Zowel bij gehouden laplanduilen als bij haviken werd de ziekte vastgesteld. Het westnijlvirus wordt door muggen overgebracht. Bij de meeste vogelsoorten verloopt een besmetting zonder symptomen, maar er zijn een aantal vogelsoorten die gevoelig zijn voor WNV en waarbij het virus grote sterfte kan veroorzaken. Vooral bij kraaiachtigen, enkele roofvogel- en uilensoorten. Klik hier voor het gehele bericht.