24 december 2018, 12:31

Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Utrecht december 2018

Onze nieuwsbrief is verschenen met daarin een paar actuele onderwerpen:

  • Provincie Utrecht verwelkomt Vijfheerenlanden
  • Stand van zaken Faunabeheerplan
  • Evaluatie Ganzenbeheer
  • ……….en meer

Hier kunt u hem lezen.

Bestuur en bureau wensen u fijne kerstdagen en een goed Nieuwjaar toe!