14 maart 2019, 15:36

Uit de media – Aanpak ganzenoverlast Houten door inzet varkens

Provincie Utrecht is maandag 11 maart 2019 een proef gestart, waarbij varkens worden ingezet om het broedsucces van overzomerende ganzen te verminderen.

Gedurende het broedseizoen wordt een aantal varkens losgelaten in het Biezenveld bij Houten. Het is de bedoeling dat de dieren de eieren uit ganzennesten opeten. Tot nu toe werden deze eieren geprikt. Het inzetten van varkens is volgens provincie Utrecht een meer natuurlijke vorm van beheer. Alleen is nog onbekend of deze methode voldoende effectief is.
De proef wordt in het Biezenveld in Houten gehouden, omdat daar tientallen paren broeden in een beperkt gebied. De grote aantallen ganzen vormen er een probleem, vooral voor de landbouw. Ook vormen de broedende ganzen een bedreiging voor de verkeersveiligheid.

Lees verder