21 maart 2019, 08:46

Nieuwsbrief weidevogels en overzomerende ganzen – voorjaar 2019

In deze Nieuwsbrief wordt bijzondere aandacht gevraagd voor weidevogels en andere beschermde bodembroeders aangezien deze soorten, vooral in het broedseizoen, extra kwetsbaar zijn voor verstoring.

Onvoldoende rekening houden met de aanwezigheid van deze kwetsbare soorten bij (ganzen)beheer- en schadebestrijdingsactiviteiten kan ertoe leiden dat deze soorten verder in de verdrukking komen.

In deze Nieuwsbrief willen we graag uw aandacht vestigen op deze problematiek en u een aantal handreikingen en aanbevelingen doen waarop u kunt letten tijdens het (ganzen)beheer.

Wij gaan voor een weidevogelrijk en ganzenluw Utrecht. Helpt u mee?

Lees de nieuwsbrief hier.