22 augustus 2019, 14:52

VERVULD-Vacature (junior) ecoloog (20 – 32 uur)

De Faunabeheereenheid Utrecht (FBE Utrecht) biedt je de mogelijkheid om een functie te vervullen in een dynamisch werkveld, dat volop in de maatschappelijke belangstelling staat. Als gevolg van de verdere professionalisering van werkzaamheden zijn we voor ons kantoor in Renswoude op zoek naar een (junior) ecoloog m/v die goed in staat is om complexe zaken op een treffende en eenvoudige wijze te communiceren.

De FBE Utrecht is een organisatie die tot taak heeft om in het wild levende dieren planmatig te beheren en schade die deze dieren veroorzaken te voorkomen, te beperken of te bestrijden. Haar taken en werkzaamheden vloeien voort uit de Wet natuurbescherming en het provinciale beleid. In de stichting FBE Utrecht zijn diverse (maatschappelijke) geledingen vertegenwoordigd w.o.: landbouw, natuurorganisaties, jacht, grondbezit en dierenbescherming.

Binnen de wettelijk gestelde randvoorwaarden en het provinciale politieke kader geeft de FBE Utrecht inhoud en uitwerking aan de wijze waarop schade door in het wild levende dieren wordt voorkomen resp. wordt tegengaan. Dit vergt een continue afweging tussen belangen in een maatschappelijk dynamisch speelveld.

De vacature betreft in totaal een 20 – 32-urige werkweek in onderling overleg in te vullen.

Dit verwachten we van jou:

 • Je gaat aan de slag met het opstellen van (fauna)beheerplannen, jaarplannen en evaluatiestudies;
 • Je ondersteunt met je ecologische kennis juridische procedures en houdt relevante jurisprudentie bij;
 • Je stelt monitoringsprogramma’s op en je bent verantwoordelijk voor het verwerken en de analyse van (extern verkregen) monitoringsdata;
 • Je draagt zorg voor het actueel houden van het digitale Faunaregistratiesysteem;
 • Je analyseert o.a. met behulp van GIS relevante beheerdata en doet voorstellen ter verbetering van het faunabeheer;
 • Je initieert en begeleidt projecten o.m. op het gebied van het voorkomen en beperken van faunaschade;
 • Je ontwikkelt nieuwe concepten voor de toepassing van alternatieve (niet-lethale) beheervormen;
 • Je verzorgt presentaties en je levert inhoudelijke bijdragen voor onze digitale nieuwsbrief en website;
 • Je draagt mede zorg voor een goede communicatie en informatie-uitwisseling over de activiteiten van de FBE.

Functie-eisen:

 • Je hebt een relevante HBO- of WO-opleiding;
 • Je kunt goed overweg met GIS, Excel en statistische software;
 • Je bent in staat wetenschappelijke literatuur te analyseren op bruikbaarheid en toepasbaarheid;
 • Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheden;
 • Je hebt kennis en inzicht van relevante wet- en regelgeving;
 • Je hebt ervaring met het overdragen van kennis en het verzorgen van presentaties;
 • Je hebt ervaring met het schrijven van (fauna)beheerplannen;
 • Je hebt bij voorkeur reeds enige ervaring met het initiëren en begeleiden van projecten;
 • Je bent in het bezit van rijbewijs en/of auto.

Wij bieden:

 • Een aanstelling voor één jaar, bij geschiktheid wordt dit na een jaar omgezet naar een contract voor onbepaalde tijd;
 • Een werkplek bij een kleine, enthousiaste organisatie met gepassioneerde en enthousiaste medewerkers;
 • Een functie met veel ruimte voor eigen initiatief en verantwoordelijkheid;
 • Het aanvangssalaris bedraagt €2.759,76 per maand op basis van een fulltime dienstverband.

Wanneer je beschikt over de hierboven genoemde kwalificaties en ons team wilt versterken ontvangen we graag voor 9 september a.s. je sollicitatiebrief en curriculum vitae op het e-mailadres: secretariaat@fbeutrecht.nl. Sollicitatiegesprekken vinden in principe plaats op 25 of 26 september a.s.

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met de heer J. Nuissl, directeur Faunabeheereenheid Utrecht op telefoonnummer 088 – 250 12 00