18 december 2019, 11:40

Nieuwsbrief december 2019

Onze Nieuwsbrief december 2019 is verschenen met daarin onder andere de volgende items:

• Nieuw faunabeheerplan
• Breed samengestelde reeënbeheercommissies
• Wildspiegels & valwild
• Robuust ganzenbeleid
• Landelijk kennisdocument ganzen
• Intensivering beheer koppelvormers.

We wensen u alvast fijne feestdagen en een heel voorspoedig 2020!

Bestuur en collega’s Faunabeheereenheid Utrecht