17 maart 2020, 16:14

NIEUWS UPDATE – Faunatelling 2020 i.v.m. Coronavirus afgelast

Afgelasten Faunatelling 2020 i.v.m. Corona uitbraak

Gisteren heeft minister-president Rutte Nederland live toegesproken over het coronavirus. In zijn toespraak benadrukte de minister-president dat de afgekondigde maatregelen tegen het coronavirus ongekend zijn voor een land in vredestijd. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van de Faunabeheereenheid Utrecht besloten om, hoe spijtig ook, de Faunatelling 2020 (zijnde: zowel de voorjaarstelling als de gecombineerde reetelling) af te gelasten.

De risico’s verbonden aan het door laten gaan van een dergelijke telling achten wij, gegeven deze uitzonderlijke omstandigheden, onverantwoord hoog. Uiteraard is bij deze afweging ook uitgebreid stilgestaan bij de mogelijkheid van een andersoortige wijze van uitvoering van de telling en het minimaliseren van eventuele sociale contactmomenten aan de voor- of achterkant van de telling. Alles overziend, zijn wij evenwel tot de conclusie gekomen dat ook een andersoortige wijze van uitvoering niet zal leiden tot een volledige minimalisering van de risico’s op verdere verspreiding van het virus. Tevens wordt de kans op trendbreuk, en dus de betrouwbaarheid van de gegevens, hierdoor als bijzonder groot ingeschat.

Alles overziend hebben wij derhalve besloten om de Faunatelling 2020 in zijn geheel af te gelasten.

Wij hopen op uw begrip en medewerking!

Directie en bestuur van de Faunabeheereenheid Utrecht