30 maart 2020, 11:52

FBE Utrecht stelt wildcamera’s beschikbaar voor predatieonderzoek

De FBE Utrecht heeft onlangs 19 wildcamera’s in bruikleen beschikbaar gesteld aan het Collectief Eemland die voor en met boeren uitvoering geeft aan het agrarische natuurbeheer in dit gebied. Deze camera’s zullen door het collectief ingezet worden voor de monitoring van weidevogelnesten. Al geruime tijd is het bekend dat eieren en jonge weidevogels opgegeten worden door predatoren; de mate waarin en welke predatoren hier verantwoordelijk voor zijn blijft echter vaak een vraagteken. Door wildcamera’s met een bewegings- en warmtesensor bij de nesten te plaatsen tijdens de broedperiode hoopt het Collectief Eemland in beeld te kunnen brengen welke predatoren verantwoordelijk zijn voor de predatie van weidevogelnesten. De FBE Utrecht onderstreept het belang van onderzoek als onderbouwing van uit te voeren beheer en steunt dit onderzoek dan ook graag.

Ecoloog Anne Vader (FBE Utrecht) overhandigt een wildcamera aan Wilhelm Bos van Collectief Eemland