Aanwijzingen

Naast het verlenen van een vrijstelling kan de provincie ook personen aanwijzen om bepaalde diersoorten bestrijden. Dit gebeurt in het belang van de volksgezondheid en ter voorkoming van schade. Op basis van deze aanwijzingen kunt u als jacht(akte)houder zonder verdere melding de genoemde diersoorten verjagen of bestrijden. U heeft wel een schriftelijke verklaring nodig van de grondgebruiker.

In de provincie Utrecht gaat het om de volgende soorten.

  • muskusrat
  • beverrat
  • verwilderde postduif
  • verwilderde kat
  • nijlgans
  • verwilderde gedomesticeerde ganzen

Provinciale rattenvangers

De provincie Utrecht heeft een aantal rattenvangers aangewezen. Zij zijn in dienst bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden, maar bestrijden muskus- en beverratten in de gehele provincie. Voor het uitvoeren van hun taak hebben zijn geen verdere toestemming nodig van de grondgebruiker.

  • contactgegevens rattenbestrijding

Stichting Valwild Utrecht

Een extra aanwijzing is er ook voor buitengewoon opsporingsambtenaren (BOA’s) die aangesloten zijn bij de Stichting Valwild Utrecht. Het is hun taak om gewonde wilde dieren (bijvoorbeeld na een aanrijding) uit hun lijden te verlossen. Zij hebben hiervoor geen verdere toestemming nodig van de grondgebruiker.