Checklist jachtaktehouder

Hieronder hebben wij de belangrijkste aandachtspunten voor u als jachtaktehouder op een rij gezet. De verschillende onderwerpen staan op deze website verder toegelicht.

 1. Geldt er voor de betreffende diersoort een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing?
  Vraag zo nodig een ontheffing op ad-hoc basis aan via de wildbeheereenheid.
 2. Heeft de grondgebruiker minimaal twee preventieve maatregelen getroffen?
 3. Meldt tijdig het gebruik van de ontheffing of vrijstelling bij de provincie.
 4. Heeft u een schriftelijke grondgebruikersverklaring?
  Alleen met deze verklaring kunt u als jachtaktehouder rechtsgeldig optreden namens de grondgebruiker.
 5. Mag u een geweer gebruiken?
  U moet beschikken over een geldige jachtakte en voldoen aan de ’40-hectare-regeling’.
 6. Denk aan de rapportageplicht!
  Zorg dat de grondgebruiker het formulier ook ondertekent en geef hem een kopie.
 7. Is er alsnog schade opgetreden? Laat de grondgebruiker dit melden bij het Faunafonds.
  Gebruik hiervoor het verzoekschrift tegemoetkoming faunaschade

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Faunabeheereenheid Utrecht op telefoonnummer (0318) 578 565 of de plaatselijke wildbeheereenheid.