Exoten en verwilderde huisdieren

De Flora- en faunawet kent naast beschermde inheemse diersoorten ook niet beschermde inheemse diersoorten, exoten en verwilderde huisdieren. Deze soorten mag u zonder vrijstelling of ontheffing verjagen of bestrijden. U mag hierbij alleen middelen gebruiken die bij wet zijn toegestaan en u moet het dierenwelzijn in acht nemen. Ook moet u beschikken over een schriftelijke grondgebruikersverklaring.

Exoten en niet beschermde inheemse diersoorten

Tot veel voorkomende exoten in ons land horen (v.l.n.r.) de Nijl- en Indische gans en de muskusrat. Niet beschermde inheemse diersoorten zijn onder andere de zwarte en bruine rat en de huismuis (niet afgebeeld).
Exoten en verwilderde1

Verwilderde huisdieren

Er zijn diersoorten waarvan de in het wild levende exemplaren behoren tot de inheemse beschermde diersoorten, maar die vaak als huisdier gehouden worden. Ontsnapte exemplaren van deze diersoorten genieten geen bescherming van de wet. Denk hierbij aan (v.l.n.r.) de bunzing, de nerts, het konijn, de boerengans, de kat, postduiven en (bonte) eenden.
Exoten en verwilderde2

Geen vergoeding bij schade

Mocht u schade of overlast ondervinden van exoten of verwilderde huisdieren dan kunt u direct maatregelen treffen. Belangrijk om te weten is dat u bij schade géén beroep doen op het Faunafonds.

Vragen?

Wilt u meer over dit onderwerp weten? Neem dan contact op met Faunabeheereenheid Utrecht.