Melden gebruik ontheffing

Het gebruik van provinciale vrijstelling en een ontheffing moet u uiterlijk op de werkdag voorafgaand aan de dag van gebruik melden bij de provinciale toezichthouder de heer G. Visscher.

Wat moet u melden?

Naast uw naam en adresgegevens moet u de datum melden waarop de schadebestrijding zal plaatsvinden melden evenals de ligging van de schadegevoelige percelen. Dit laatste dient u aan te geven op een topografisch kaart. Per melding mag u meerdere schadebestrijdingsdata doorgegeven.

Pas na melding mag u van de ontheffing gebruik maken!

Hoe moet u het gebruik melden?

Voor vragen kunt u de heer Visscher bereiken op telefoonnummer (030) 258 2769.