Ontheffingen

Als voor een diersoort geen vrijstelling is verleend of aanwijzig heeft plaatsgevonden, moet u als grondgebruiker of jacht(akte)houder voor het verjagen en bestrijden een ontheffing aanvragen. Wij kennen twee soorten ontheffingen: op voorhand en op ad-hoc basis. Faunabeheereenheid Utrecht kan u hierbij adviseren.

Belangrijke voorwaarden

Voor elke ontheffing geldt minimaal een meldings- en rapportageplicht. Lees daarom de ontheffing en eventuele bijlage(n) goed en handel conform.

Ontheffing op voorhand

Voor een aantal diersoorten heeft de provincie op voorhand een ontheffing afgegeven. Zij doet dit op basis van het Faunabeheerplan. Vaak gaat het om de bestrijding van diersoorten die regelmatig schade veroorzaken. Wilt u weten welke ontheffingen op voorhand beschikbaar zijn? Neem dan contact op met de plaatselijke wildbeheereenheid. Zij vertellen u ook hoe u van deze ontheffingen gebruik kunt maken.

Ad-hoc ontheffing

Sommige schade is niet voorspelbaar. Om deze te beperken kan de provincie op ad-hoc basis een ontheffing afgegeven. Hierbij maakt de provincie een zorgvuldige en weloverwogen afweging tussen de belangen van alle betrokken partijen en die van de onderhavige diersoort. Faunabeheereenheid Utrecht adviseert de provincie bij haar beslissing. De aanvraag loopt (bij voorkeur) via de plaatselijke wildbeheereenheid.

Goed motiveren!

U dient uw aanvraag voor een ad-hoc ontheffing zeer zorgvuldig te motiveren. Maak hierbij gebruik van het daarvoor bestemde aanvraagformulier. Dien uw aanvraag ook tijdig in. U ontvangt in de meeste gevallen binnen 13 weken een beslissing van de provincie. In sommige gevallen kan deze termijn met een extra termijn van 7 weken worden verlengd tot in totaal (maximaal) 20 weken. Niet volledig of onjuist ingevulde formulieren worden niet in behandeling genomen.