Vrijstellingen

Voor het verjagen of bestrijden van sommige diersoorten heeft de provincie Utrecht of de minister een vrijstelling of aanwijzing afgegeven. Dit betekent dat u deze deze soorten mag verjagen of bestrijden zonder verdere ontheffing. Meestal moet u wel vooraf melden dat u gebruik gaat maken van de vrijstelling.

Exoten en verwilderde diersoorten

De Flora- en faunawet kent naast beschermde inheemse diersoorten ook niet beschermde inheemse diersoorten, exoten en verwilderde huisdieren. Deze soorten mag u zonder vrijstelling of ontheffing verjagen of bestrijden.

Geen vrijstelling of aanwijzing?

Geldt er voor de diersoort die bij u schade veroorzaakt geen vrijstelling of aanwijzing? Dan moet u een ontheffing aanvragen. Dit doet u bij Faunabeheereenheid Utrecht, bij voorkeur via uw plaatselijke wildbeheereenheid.