Provinciale vrijstellingen

Naast de landelijke vrijstellingen kan de provincie Utrecht ook eigen vrijstellingen afgegeven. Dit doet zij mede op basis van het door Faunabeheereenheid Utrecht opgestelde Faunabeheerplan. In Utrecht geldt een vrijstelling voor de onderstaande diersoorten.

meer over landelijke vrijstellingen

meer over provinciale aanwijzingen

Belangrijke voorwaarden

Voor de provinciale vrijstellingen geldt minimaal een meldings- en rapportageplicht.

meer over deze en andere belangrijke voorwaarden

Vrijstelling voor verjagen én bestrijden

Spreeuw

Alleen in de periode van 1 juni tot en met 31 oktober, op of nabij percelen met rijpend fruit.

Overwinterende grauwe gans, kolgans en smient

Alleen in de periode van 1 oktober tot 1 april, buiten de door de provincie Utrecht aangewezen foerageergebieden. Klik hier voor meer informatie.

Gaat u op basis van deze vrijstellingen bestrijden dan dient u dit vooraf te melden bij de provincie Utrecht.

Vrijstelling alleen voor verjagen

Brandgans

Rietgans

Knobbelzwaan

Wilde eend

Meerkoet

Ekster

Roek

Haas

lees over voorwaarden ganzenbeheer in foerageergebieden