Wildbeheereenheden

De provincie Utrecht kent veertien wildbeheereenheden, die elk in hun eigen gebied verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het faunabeheer. Zo ondersteunen zij u als grondgebruiker of jachthouder bij het voorkomen van faunaschade.

knop-naar-kaart-wbe

Vragen over beheer?

Bent u grondgebruiker of jacht(akte)houder en heeft u een vraag over faunabeheer? Neem dan eerst contact op met de plaatselijke wildbeheereenheid.

WBE De Eem

Mevrouw T. Stapert

e-mail: tulastapert@gmail.com

tel: (0575) 501 504

WBE Noorderpark

Mevrouw C. Holdinga

e-mail: choldinga@planet.nl

tel: (0346) 213 295

WBE Gooi- en Vechtstreek

Mevrouw M. Spaargaren

e-mail: r.nieuwerf@hetnet.nl

tel (0343) 413 834

WBE De Schaffelaar

De heer J.H. Folmer

e-mail: secretaris@wbedeschaffelaar.nl

tel: (0342) 422 833

WBE Kromme Rijn

De heer G. Wildeman

e-mail: b.wildeman@wbekrommerijn.nl

tel: (030) 601 2189

WBE Tussen Vecht & Oude Rijn

De heer F.J.W. Meijer

e-mail: meijer68@gmail.com

tel: 06-5113 3189

WBE Lage Vuursche

De heer H.G. van Dorresteijn

e-mail: hgvdo@hotmail.com

tel: (035) 602 7142

WBE Vecht- en Veenstreek

De heer J. Steenhuis Geertsema

e-mail: wbe.venv@hotmail.com

tel: 06-2534 2692

WBE Lopikerwaard

De heer L. Oskamp

e-mail: info@wbelopikerwaard.nl

tel: (030) 201 6000

WBE Vijfheerenlanden

De heer C.T. Story

e-mail: wbe5hl@hotmail.com

tel: 06-5342 1000