Checklist grondgebruiker

Hieronder hebben wij de belangrijkste aandachtspunten voor u als grondgebruiker op een rij gezet. De verschillende onderwerpen staan op deze website verder toegelicht.

 1. Controleer of er een vrijstelling of een ontheffing geldt voor de betreffende diersoort.
  Neem bij twijfel contact op met Faunabeheereenheid Utrecht.
 2. Neem altijd eerst minimaal twee preventieve maatregelen.
  Werk bijvoorkeur samen met de jacht(akte)houder.
 3. Preventie geen effect? Schakel dan altijd de jacht(akte)houder in.
  Neem bij vragen contact op met uw plaatselijke WBE
 4. Geef een schriftelijk grondgebruikersverklaring af.
  Alleen dan kan de jacht(akte)houder rechtsgeldig voor u optreden
 5. Vraag aan de jacht(akte)houder een kopie van het rapportageformulier.
  Dit heeft u nodig bij de aanvraag voor een eventuele schadetegemoetkoming.
 6. Toch schade? Neem contact op met het Faunafonds.

Vragen?

Neem bij vragen contact op met Faunabeheereenheid Utrecht op telefoonnummer (0318) 578 565 of de plaatselijke wildbeheereenheid.

 • contactgegevens wildbeheereenheden