Overlast in steden en dorpen

Waar mensen en dieren in de buurt leven kan soms overlast ontstaan. Bevuiling van de zolder door vleermuizen, de vernieling van kabels of isolatiemateriaal door steenmarters of het opgraven van uw zorgvuldig aangelegde gazon. Is de veroorzaker een beschermde diersoort dan is het opzettelijk verontrusten, vangen, verwijderen of doden van deze lastposten verboden. Wij willen u graag tips en suggesties aan de hand doen om het overlast van een aantal diersoorten te beperken.