Dassen

Door de toename van het aantal dassen en hun behoeften zullen ontmoetingen tussen de mens en deze dieren steeds vaker voorkomen. Dit kan zich leiden tot bijvoorbeeld maïsschade, omgewoelde gazons, holen in dijklichamen. Meestal is de schade beperkt en verdwijnt het na een tijdje vaak vanzelf.

Vergoeding

Het Faunafonds vergoedt vrijwel alle bedrijfsmatig geleden schade door dassen. Voorwaarde is dat de gelden schade binnen zeven dagen wordt gemeld. Ook kan het Faunafonds met een grondgebruiker een gedoogovereenkomst sluiten. Die laat dan de das met rust en wordt gecompenseerd door een jaarlijks vast te stellen schadevergoeding. Voor het afsluiten van een gedoogovereenkomst kan men zich tot het Faunafonds wenden.

meer over het Faunafonds

Omgewoelde grasvelden

Het plaatselijk omwoelen van grasvelden door dassen vindt voornamelijk plaats in de maanden september en oktober. Dassen zijn dan op zoek naar de larven van verschillende soorten kevers en langpootmuggen die dan vlak onder de grasmat verblijven. Dassen ruiken en horen dat en graven ze vervolgens uit. Na oktober verdwijnt de overlast vanzelf, omdat de larven dan om te overwinteren dieper in de grond kruipen. Dassen schakelen dan weer over op het zoeken naar regenwormen, hetgeen geen schade aan de grasmat oplevert. Afgezien van biologische bestrijding van deze larven (engerlingen) met aaltjes zijn er weinig rendabele mogelijkheden om in de maanden september en oktober schade te voorkomen. Omdat de schade na twee maanden vanzelf weer verdwijnt zijn rasters e.d. meestal niet rendabel.

kijk ook op www.dasenboom.nl