Kraaien, kauwen, eksters en roeken

Rieten daken

Zwarte kraaien, kauwen en eksters staan er om bekend dat zij riet uit rietendaken kunnen pikken. De schade is te voorkomen door de aangepikte en of uitstekende delen van het dak te bedekken met (fijnmazig) gaas. Ook kunt u aangetaste delen insmeren met een anti-(staart)bijtmiddel (bijv. Sectolin). veelal verkrijgbaar bij een handelaar in agrarische benodigdheden. De geur van dit middel houdt zelfs de meest hardnekkige kraai van uw dak. Let wel op dat u het middel opnieuw aanbrengt na intensieve perioden met neerslag. Voor nader advies kunt u eventueel ook contact opnemen uw plaatselijke wildbeheereenheid.

Zangvogels

Zwarte kraaien en eksters spelen in de natuur een belangrijke rol als predator. In de broedperiode hebben zij een grote behoefte aan voedsel om hun jongen te verzorgen. In het voorjaar vormen eieren en jonge vogels dan ook een welkome aanvulling op het veelzijdige menu van deze alleseters. Indien u in uw tuin rekening houdt met de behoeften van zangvogels (rust, voedsel en voldoende nest- en schuilmogelijkheden) dan vormt predatie door kraaien en eksters géén enkele bedreiging voor de lokale zangvogelpopulatie. Wél doet u er verstandig aan om uw huiskat in het voorjaar binnen te houden. De zangvogels zullen dit zeker waarderen.

Schoorstenen

Kauwen nestelen graag in holle ruimten. Vandaar dat kauwen met enige regelmaat schoorstenen benutten voor het maken van hun nesten. Hierdoor trekt de schoorsteen niet meer en kan er zelfs een gevaarlijke situatie ontstaan. Door een vogelkap op het rookkanaal te plaatsen kunnen er geen vogels meer inkruipen.

Roekenkolonie

De aanwezigheid van roekenkolonies en de daarmee gepaard gaande geluids- en uitwerpselenoverlast in en tegen de bebouwde kom kan tot veel ergernis bij omwonenden leiden. Roeken zijn beschermd en kunnen alleen op basis van een ontheffing worden verjaagd, gevangen of worden verplaatst. Voor hulp en advies bij overlast door roeken met uw plaatselijk wildbeheereenheid.