Reigers

De blauwe reiger ziet men steeds vaker in de bebouwde kom. Aangetrokken door de verschillende (tuin)vijvers, heeft ook deze vogel geleerd dat het zo lekker makkelijk is om voedsel te vinden. Preventieve maatregelen vormen de basis voor de oplossing. Vijvers kunnen zodanig worden ingericht worden dat reigers bijna geen kans meer krijgen. Bijvoorbeeld door rondom de vijver hogere beplanting te plaatsen en de kanten meteen (te) diep te maken. Ook is het plaatsen van schrikdraden een goede oplossing.

Wat helpt niet?

Het spannen van draden over vijvers biedt meestal geen uitkomst omdat ze dan naast deze draden landen en er vervolgens onderdoor lopen maar goed toegepast kán het een oplossing zijn. Let op: reigers laten zich niet afschrikken door zogenaamde roofvogel geluiden, nepvissen, plastic reigers, krokodillenkoppen, brulkikkergeluiden en schriklinten.