Roofvogels en pluimvee

In de tuin of op het erf loslopende kippen en siervogels vormen een makkelijke en gewilde prooi voor roofvogels. Om verlies tegen te gaan kunt u het beste uw pluimvee in een ren houden die uiteraard ook aan de bovenzijde adequaat is afgesloten (voorzien van gaas of stevig net). Bij de plaatsing van een ren doet u er verstandig aan deze zo te bouwen dat deze ook ontoegankelijk is voor vossen. In de handel verkrijgbaar “dubbeltjesgaas” voldoet normaliter om roofvogels op afstand te houden. Voor vossen is steviger gaas noodzakelijk dat voorts minimaal 1 meter diep dient te worden ingegraven. Bij aanhoudende vossenpredatie kunt u overwegen om een elektrisch raster om de ren te plaatsen.

Toch loslopen?

Mocht u uw pluimvee en/of siervogels toch liever vrij rond willen laten lopen dan dient u rekening te houden met mogelijk verlies als gevolg van predatie. Om uw vogels in dat geval toch enige bescherming te bieden kunt u er voor zorgen dat er op het erf veel schuilplaatsen en beschuttingsmogelijkheden zijn die de vogels bij dreigend gevaar kunnen benutten en in ieder geval ‘s nachts de vogels in een (voor vossen niet toegankelijk) nachtverblijf op te hokken.