Steenmarters

Spouwmuren, kruipruimten en zolders zijn geliefde verblijfplekken van de steenmarter in woningen. Steenmarters maken stommelende geluiden, alsof er een inbreker in huis is. Maar ze maken gebruik van verschillende dagrustplaatsen, dus de geluidsoverlast is niet permanent. Wel hebben ze een vaste plek waar ze hun uitwerpselen deponeren. Zo’n plek kan voor stankoverlast zorgen. Ook beschadigen steenmarters soms leidingen en kabels in woningen of auto’s. Met hun scherpe tanden knagen ze zelfs kabels van hard plastic kapot.

Wat kan je er aan doen?

Lawaai maken en wegjagen helpt niet. De steenmarter komt gewoon terug. Ultrasone zenders hebben alleen tijdelijk effect door de aanwezigheid van het apparaat zelf. Ook het spuiten met anti-marterspray werkt tijdelijk. Een verandering in zijn verblijfsomgeving schrikt de steenmarter aanvankelijk af, maar daarna went het weer. Als de steenmarters (en eventuele jongen) buiten zijn, kunt u de toegang naar de slaapplaats met hout of kippengaas afsluiten. Let wel: steenmarters kruipen door openingen van 5 cm. Als een steenmarter via een tak binnenkomt, kunt u deze afzagen. Een kraag op schuttingen en rond bomen, voorkomt dat de dieren erover of erin kunnen klimmen.

Onder de motorkap van auto’s kan het beste een roostertje of stuk kippengaas worden aangebracht. Een doek met ammoniak, een schaaltje met bleekwater of een toiletblokje met citroengeur kan ook. In combinatie met het afsluiten van ongewenste verblijfplekken kunnen alternatieve schuilplaatsen (op een rustige plek) uitkomst bieden. Er zijn goede ervaringen met houtstapels met hooi en stro. De steenmarter is volgens de Flora- en faunawet een beschermde diersoort. Vangen, verwijderen of doden is dus bij wet verboden.