Verwilderde duiven

De stadsduif (verwilderde exemplaren of de nazaten van postduiven) leeft voornamelijk binnen de bebouwde kom. Zij verplaatsen zich tussen hun nest en vaste rustplaats en de voedselbronnen, zaden en menselijke voedselresten zoals brood, chips en patat.

Verjagen

Voedselaanbod en het ontbreken van natuurlijke predatoren leidt vaak tot (te) grote aantallen. Hun uitwerpselen, veren, kadavers, nestmateriaal en ziektekiemen brengen hygiënerisico’s met zich mee. Duivenoverlast is op te lossen door het toepassen van werende maatregelen (pennen, draden, netten en schrikdraden) en het instellen van een voerverbod.

Bestrijden

Wegvangen van grote populaties kan ook een bijdrage leveren aan het probleem. De flora en faunawet bepaalt op welke wijze de duiven gevangen of gedood mogen worden. Voor hulp en advies bij overlast door verwilderde duiven kunt u contact opnemen met uw gemeente of de hulp inroepen van een gespecialiseerd bedrijf in plaagdierbestrijding.