Bestuur

Het bestuur van Faunabeheereenheid Utrecht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), LTO Noord, Staatsbosbeheer, Dierenbescherming en het Utrechts Landschap. De Vereniging Natuurmonumenten wordt door Utrechts Landschap vertegenwoordigd.

Een onafhankelijk voorzitter waarborgt samen met de brede samenstelling van het bestuur een afgewogen besluitvorming.

Bestuursleden

G.A. de Kruif – voorzitter
H.J.E. van Beuningen – namens Utrechts Particulier Grondbezit
J. Kuipers – namens Staatsbosbeheer
J.P. Spierenburg – namens de KNJV
A. van Garderen – namens LTO Noord
mevrouw S.G. van Dockum – namens het Utrechts Landschap
mevrouw M. Smeenk – namens de Dierenbescherming
Adjunct secretaris J. Nuissl
(Junior) Ecoloog M. Pot
Coördinator faunabeheer N. van Grinsven

Het bestuur laat zich ondersteunen door

J. Steenbeek (LTO Noord)