Bestuur

Het bestuur van Faunabeheereenheid Utrecht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de Federatie Particulier Grondbezit, Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), LTO Noord, Staatsbosbeheer, Dierenbescherming en het Utrechts Landschap. De Vereniging Natuurmonumenten wordt door Utrechts Landschap vertegenwoordigd.

Een onafhankelijk voorzitter waarborgt samen met de brede samenstelling van het bestuur een afgewogen besluitvorming.

Bestuursleden

de heer G.A. de Kruif – voorzitter
de heer H.J.E. van Beuningen – namens Utrechts Particulier Grondbezit
de heer J. Kuipers – namens Staatsbosbeheer
de heer J. Bijker (tijdelijk waarnemend) namens de KNJV
de heer A. van Garderen – namens LTO Noord
mevrouw S.G. van Dockum – namens het Utrechts Landschap
mevrouw M. Smeenk – namens de Dierenbescherming
Directeur J. Nuissl
Ecologen A. Vader, M. van der Velden