Formulieren

Wilt u een ontheffing aanvragen? Of wilt u een grondgebruikersverklaring? Deze en andere formulieren kunt u hieronder gemakkelijk en snel downloaden.


Aanvraagformulier ad-hoc ontheffing

Wilt u een diersoort bestrijden waar geen vrijstelling of ontheffing op voorhand voor geldt? Dan moet u vooraf een ontheffing aanvragen bij Faunabeheereenheid Utrecht.

aanvraagformulier ad-hoc ontheffing


Grondgebruikersverklaring

Gaat u diersoorten verjagen of bestrijden? Dan moet u ook beschikken over een schriftelijke verklaring van de grondgebruiker.

model grondgebruikersverklaring


Rapportageformulieren

De aanvragen en rapportages op papier (zijnde de zgn. ‘procesformulieren’ worden door de Provincie Utrecht niet meer ondersteund.
Alle aanvragen en rapportages gaan via het FaunaregistratieSysteem. Indien u nog niet in het bezit bent van de hiervoor benodigde toegangscode, kunt u contact met uw WBE-secretaris opnemen.


Rapportageformulier vossenschade bij kippen

Om een beter inzicht te krijgen in de schade die vossen veroorzaken aan bedrijfsmatig gehouden kippen met vrije uitloopruimte, vragen wij u onderstaand formulier te gebruiken

rapportageformulier overlast door vossen