Publicaties

Hieronder vindt u publicaties van Faunabeheereenheid Utrecht en andere organisaties over faunabeheer en andere relevante onderwerpen. De meeste publicaties zijn opgemaakt als pdf-document en kunt u direct downloaden. Andere documenten kunt u bij ons opvragen door ons een e-mail te sturen met uw naam en adresgegevens en de publicatie(s) die u wenst te ontvangen.

Publicaties Faunabeheereenheid Utrecht

Faunabeheerplan
Faunabeheereenheid Utrecht stelt het provinciale faunabeheerplan op. Hierin leest u waar, wanneer en hoe grondgebruikers en jacht(akte)houders schadeveroorzakende diersoorten dienen te beheren indien zij schade of overlast veroorzaken. Het Faunabeheerplan 2014-2019 is door Gedeputeerde Staten van Utrecht verlengd tot en met 2 september 2020.

Faunabeheerplan 2017-2021, onderdeel wild en vrijgestelde soorten
Faunabeheerplan 2014-2019 (pdf)
Bijlage bij het Faunabeheerplan 2014-2019
Faunabeheerplan 2009-2014 (pdf)

Nieuwsbrieven Faunabeheereenheid Utrecht
Met ingang van januari 2015 geeft FBE Utrecht een nieuwsbrief uit. Deze nieuwsbrief wordt via FRS onder de jachthouders verspreid. Via onderstaande link kunt u de nieuwsbrief downloaden.

Nieuwsbrief 2, juli 2015
Nieuwsbrief 1, januari 2015

Reeënbeheerplan
Het Reeënbeheerplan heeft een looptijd van 2005 – 2010. Omdat dit plan onderdeel is van het Faunabeheerplan, is besloten het reeënbeheerplan te continueren tot en met 2014, zodat vervolgens beide plannen een gelijke looptijd hebben.

reeënbeheerplan (pfd 5,5 Mb)

Jaarverslag Faunabeheereenheid Utrecht
In ons jaarverslag leest u meer over onze activiteiten en de behaalde resultaten.

jaarverslag 2018 (pdf)
jaarverslag 2017 (pdf)
jaarverslag 2016 (pdf)
jaarverslag 2015 (pdf)
jaarverslag 2014 (pdf)
jaarverslag 2013 (pdf)
jaarverslag 2012 (pdf)
jaarverslag 2011 (pdf)
jaarverslag 2010 (pdf)
jaarverslag 2009 (pdf)
jaarverslag 2008 (pdf)
jaarverslag 2007 (pdf 324 Kb)
jaarverslag 2006 (pdf 8,8 Mb)

Brochures

Kalender Faunabeheer Utrecht
Praktische en mooie kalender uitgegeven door de provincie Uitrecht. Voor grondgebruikers, jacht(akte)houders en ander betrokkenen. Tips per maand, nuttige adressen en een overzichtelijk stappenplan.

download kalender (pdf 1,0 Mb)

De Flora- en -faunawet
Praktische brochure uitgegeven door de provincie Utrecht over de Flora- en faunawet. Met nuttige tips en contactgegevens.

download brochure (pdf 88 Kb)

Bescherming van plant en dier
Korte brochure uitgegeven door het ministerie van LNV over de gevolgen van de Flora- en faunawet op de bescherming van planten en dieren.

download brochure (pdf 382 Kb)

Ganzen op mijn land
Handige brochure uitgegeven door het Faunafonds over de verschillende ganzensoorten, de schade die ze aan kunnen richten en wat u er aan kan doen.

download brochure (pdf 1,1 Mb)

Informatiebladen

Vleermuizen
Informatieblad uitgegeven door het ministerie van LNV over voorkoming of bestrijding van overlast door vleermuizen.

download informatieblad (pdf 96 Kb)

Steenmarters
Informatieblad uitgegeven door het ministerie van LNV over voorkoming of bestrijding van overlast door Steenmarters.

download informatieblad (pdf 98 Kb)