Waarom Faunabeheer?

Wij wonen in een klein en dichtbevolkt land. De mens heeft steeds meer ruimte nodig om te wonen en te werken. Dit gaat vaak ten koste van ons groene landschap: hét leefgebied van het grootste deel van de in ons land levende wilde dieren.

Faunabeheer noodzakelijk

Deze verandering maakt dat sommige soorten in hun voortbestaan worden bedreigd. Voor andere soorten geldt dat niet. Hiermee gaat het zelfs zo goed dat zij voor grote overlast kunnen zorgen. Niet alleen schade voor boeren, maar ook aan andere bedrijven en particulieren. Ook kunnen zij een bedreiging vormen voor andere – zeldzame – dieren en planten. Menselijk ingrijpen kan dan noodzakelijk zijn. Dan spreken wij van faunabeheer.

Een zorgvuldig werk

Faunabeheer moet voldoen aan de strenge eisen van de Flora- en faunawet, die waakt over het welzijn van onze inheemse beschermde diersoorten. Zo moeten betrokkenen specifieke cursussen volgen en een staatsexamen afleggen. Steeds geldt dat voorkomen beter is dan genezen. Faunabeheereenheid Utrecht speelt een belangrijke rol bij het uitvoeren van een goed faunabeheer.

Rol Faunabeheereenheid Utrecht

Alleen een goede en planmatige aanpak waarborgt de toekomst van onze (beschermde) diersoorten. Faunabeheereenheid Utrecht heeft hiervoor, namens en met de provincie, een faunabeheerplan opgesteld. Hierin staat welk beheer, waar en hoe moet worden toegepast. Ook zorgen wij voor een gecoördineerde uitvoering van dit plan. Een verantwoordelijke taak!

  • kijk ook bij jaarlijkse faunatelling

Voor en met u

Faunabeheereenheid Utrecht wil midden in de samenleving staan. Samen met alle betrokkenen zijn wij verantwoordelijk voor een duurzaam faunabeheer in onze provincie. Heeft u tips en suggesties, of gewoon een vraag, laat het ons weten.