Beheer en emotie

Hoewel het doden van dieren ter voorkoming van belangrijke schade in alle gevallen wordt ingegeven door rationele overwegingen, gaat het doden van dieren altijd gepaard met emotie. Degenen die verantwoordelijk zijn voor de concrete uitvoering ervaren emotie. Maar natuurlijk ook omstanders die, al dan niet gewenst, worden geconfronteerd met deze beheersmaatregelen.
01.01 contentpagina beheer en emotie

Constructieve dialoog

Respect voor elkaars gevoelens en weet hebben van elkaars belangen is van uitermate groot belang. Alléén op deze wijze kan een constructieve dialoog worden gevoerd.

Vragen?

Heeft u een vraag over (de uitvoering) van het faunabeheer in uw provincie? Neem dan contact met ons op telefoonnummer (0318) 578 565 of stuur een e-mail.