Schade aan de landbouw

Verreweg de meeste schade door inheemse diersoorten wordt aangericht aan landbouwgewassen. Indien grondgebruikers alle mogelijke middelen hebben toegepast om deze schade te voorkomen en te bestrijden kunnen zij een beroep doen op het Faunafonds. In 2007 keerde het Faunafonds, na taxatie van de schade, ruim zes miljoen euro uit aan schadetegemoetkomingen.

01.02.04 schade aan de landbouw-1