Veiligheid van het luchtverkeer

Aanvaringen met vogels, veelal tijdens de start- en/of landingsfase, kunnen niet alleen ernstige materiële schade tot gevolg hebben. In een aantal gevallen kan de schade zo groot zijn dat de piloot over moet gaan tot het maken van een noodlanding, met alle risico’s van dien. Om vogelaanvaringen waar mogelijk tegen te gaan investeren luchthavens in het voor vogels onaantrekkelijk maken van de start- en landingsbanen. Desalniettemin beschikken zij vaak over een aanvullende ontheffing die het mogelijk maakt om vogels ter ondersteuning van de verjaging te doden.

01.02.02 veiligheid van het luchtverkeer