Volksgezondheid en openbare veiligheid

Ondanks preventieve maatregelen als waarschuwingsborden, snelheidsbeperkende maatregelen en wildreflectoren langs wegen verongelukken in Utrecht jaarlijks meer dan 220 reeën als gevolg van verkeersaanrijdingen. Naast blikschade kan een aanrijding met een ree tot ernstig letsel bij de bestuurder en/of de bijrijders veroorzaken. Met het oog op het verminderen van het aantal verkeersongevallen beschikt de Faunabeheereenheid Utrecht over een ontheffing die het mogelijk maakt de populatie reeën duurzaam op een bepaald niveau te houden.

  • kijk ook bij Stichting Valwild Utrecht

01.02.03 volksgezondheid en openbare veiligheid-1